Referentna lista za 2020. godinu

 • JU Osnovna škola „Turbe“ Turbe
  Dodatni radovi na kotlovnici (ugradnja peći na čvrsto gorivo)
 • „Star produkt“ d.o.o. Prnjavor
  Izvođenje elektro-instalacija u poslovnom objektu hala i nadstrešnice u Prnjavoru
 • „Bosnaplast“ d.o.o. Sarajevo
  Izvođenje zanatskih radova – predizolovanje cijevi
 • „Termotehnika“ d.o.o. Tuzla
  Izvođenje zanatski radova – izrada toplinskih podstanica
 • Grad  Srebrenik
  Izgradnja priključnog toplovoda za spajanje SPO „Autopijaca“ u Srebreniku na gradski sistem centralnog grijanja
 • „Širbegović inženjering“ d.o.o Gračanica
  Kupoprodaja predizolovanih čeličnih bešavnih cijevi
 • Udruženje „Sabor-Krnjin“ Doboj
  Izvođenje građevinskih radova na društvenom domu u Zarječi
 • JP Toplana d.d. Tešanj
  Izvpđenje radova na projektu toplifikacije grana IX-stara čaršija, u uilici Tabačka I dr, Adema Handžića, u Tešnju
 • Osnovna škola „Kalibunar“ Travnik
  Rekonstrukcija toplovodne mreže
 • Medžlis Islamske Zajednice Tešanj
  Izvođenje instalacija toplovodnog priključka i instalacije centralnog grijanja u poslovnom i stambenom objektu u ulici dr Adema Handžića u Tešnju
 • JU OŠ „Rešad Kadić“ Krndija Tešanj
  Nabavka i radovi na rekonstrukciji centralnog grijanja

Referentna lista za 2019. godinu

 • Grad Doboj
  Radovi na izgradnji vrelovoda i toplotne podstanice za tehničko laboratorijski centar Saobraćajnog fakulteta u Doboju
 • JU Osnovna škola „Aleksa Jakšić“ Milići
  Nabavka kotla, demontaža postojećeg kotla od postojeće instalacije, transport istog na deponiju koju odredi investitor i montaža novog kotla sa svom pripadajućom opremom za potrebe JU OŠ „Aleksa Jakšić“ Milići
 • Grad Doboj
  Izvođenje radova na uređenju do građevinske parcele označene kao k.č.br. 6898 (novi premjer) što odgovara k.č. br. 660/1 (stari premjer) sve KO Doboj za izgradnju SPO u ul. Vojvode Sinđelića u Doboj – Radovi na vodovodu i kanalizaciji
 • SPO „OMEGA“ Doboj
  Radovi na vrelovodu i toplovodnoj podstanici
 • Grad Doboj, odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti
  Izvođenje radova na ogranku magistralnog vrelovoda „Brčko gas“ u Doboju“
 • Opština Teslić
  Nabavka kotla za centralno grijanje u zgradi Opštine Teslić
 • JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik
  Nabavka radova na obnovi mreže centralnog grijanja u objektu Bolnice
 • JU OŠ „Ćamil Sijarić“ Nemila
  Instalacija mreže centralnog grijanja u PŠ Bistrica
 • Grad Doboj
  Izvođenje radova na uređenju do građevinske parcele označene kao k.č. br.6704 (novi premjer), što odgovara k.č. br.278/5 (stari premjer), sve KO Doboj za izgradnju SPO “CENTAR 4” u ulici Cara Dušana u Doboju-Radovi na vrelovodu, toplovodu i toplotnoj podstanici
 • Grad Banja Luka
  Izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda Zeleni Most
 • ZP „RiTE Ugljevik“ AD Ugljevik
  Dodatni radovi na rekonstrukciji i podstanice br.14

Referentna lista za 2018. godinu

 • Grad Doboj
  Izvođenje elektro radova na uređenju do građevinske parcele k.č.br.251/6 (stari premjer) KO Doboj u ulici Vidovdanskoj bb u Doboju-SPO „Emilija-Ema“ – radovi na toplovodu
 • Federalno Ministarstvo Unutrašnjih poslova
  Radovi na sanaciji toplovoda između kotolovnice i nastavnog objekta na policijskoj akademiji
 • Opština Prnjavor
  Radovi na ugradnji mašinskih instalacija i hidrantske mreže na objektu Osnovne škole „Meša Selimović“ u Naseobini Lišnja
 • JU OŠ „Ćamil Sijarić“ Nemila
  Instalacija grijanja u PŠ Starina

Referentna lista za 2017. godinu

 • J.P.Komus d.o.o. Gračanica
  „Izvođenje graševinskih radova na izgradnji upravne zgrade „LOT2- Hidroinstalacije, grijanje i klimatizacija, prema Ugovoru broj: 06-925/16 od 08.09.2016. godine
 • Grad Doboj
  Izvođenje radova na uređenju do građevinske parcele označene kao k.č.br. 5383 k.o. Doboj, LOT1, u ulici Srpskih sokolova, radnog naziva „Centar 2“, na vodovodu i kanalizaciji, a prema Ugovoru broj: 06/404-1-266/17 od 14.07.2017. godine
 • Grad Tuzla Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica
  Nabavka i i ugradnja pet peći od 100 kw i jedne peći od 75 kw  na pelet u MZ , a prema Ugovoru broj 05-14-8404/17 od 02.10.2017. godine
 • Grad Doboj
  Izvođenje radova na uređenju do građevinske parcele označene kao k.č.br. 5383 k.o. Doboj, LOT3, u ulici Srpskih sokolova, radnog naziva „Centar 2“, radovi na vrelovodu, a prema Ugovoru broj: 06/404-1-269/17 od 14.07.2017. godine
 • Grad Tuzla Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica
  Nabavka i i ugradnja toplotnih podstanica, jedne od 55 kw i dvije od 70 kw, prema Ugovoru broj  05-14-7366/17 od 30.08.2017. godine
 • JUOŠ „Milan Rakić“ Velika Bukovica
  Nabavka i ugradnja jedne peći za grijanje na ugalj  300 kw TKV, prema  Ugovoru broj 273/17 od 20.09.2017. godine

Referentna lista za 2016. godinu

 • ŠGD„Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres
  Rekonstrukcija „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres grijanja u zgradi šumarije Drvar
 • Općina Kreševo
  Ugradnja centralnog sustava grijanja i zamjena kotla na fosilno gorivo sa kotlom na biomasu
 • Univerzitet u Banjoj Luci
  Radovi na sanaciji i ugradnji opreme instalacija grijanja u sklopu toplotnih podstanica i OJ Univerziteta u Banjoj Luci
 • Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova – Federalno ministarstvo unutarnjih poslova
  Usluga popravke kotlovnice na policijskoj akademiji FMUP-a
 • Grad Doboj
  Izvođenje radova na sanaciji Doma kulture na Usori
 • Grad Doboj
  Radovi na vrelovodu i toplotnoj stanici do građevinske parcele označene kao k.č.br: 6764 u ulici Svetog Save KO Doboj po ugovoru broj: 06/404-1-660/16 od 17.11.2016. godine.
 • Grad Doboj
  Radovi na vodovodu i kanalizaciji do građevinske parcele označene kao k.č.br: 6764 u ulici Svetog Save KO Doboj po ugovoru broj: 06/404-1-661/16 od 17.11.2016. godine.
 • Grad Doboj
  Izvođenje radova na uređenju do građevinske parcele označene kao k.č. br. 5520/3 KO Doboj, radovi na vodovodu i kanalizaciji
 •  „Boro-Term“ d.o.o. Doboj Izrada toplotne podstanice.
 • Grad Doboj
  Elektro radovi do građevinske parcele označene kao k.č.br: 6764 u ulici Svetog Save KO Doboj po ugovoru broj: 06/404-1-659/16 od 17.11.2016. godine.

Referentna lista za 2015. godinu

 • BiM Komerc d.o.o.Tešanj
  Izgradnja kotlovnice u sklopu poslovnog objekta, isporuka i montaža toplovodnog kotla na pelet od 300KW
 • UNDP
  Izgradnja, testiranje i puštanje u pogon postrojenja kotlovnica i spremišta za pelet u objektima Doma Zdravlja i Opštine Šamac
 • Euromont d.o.o. Banja Luka
  Isporuka predizolovanih bešavnih cijevi, predizolovanih koljena i druge predizolovane opreme
 • Općina Lukavac
  Izvođenje radova na sanaciji/izgradnji 6 stambenih jedinica socijalno ugroženih romskih porodica u općini Lukavac, po sistemu ključ u ruke
 • Grad Doboj
  Rekonstrukcija toplovoda i toplotne podstanice „Toplana 1“ u ulici  ćuprijskoj u Doboju
 • UNDP
  Rekonstrukcija kotlovnice u Domu zdravlja, Velika Kladuša, BiH
 • Općina Tešanj
  Nabavka i ugradnja Toplovodne podstanice za objekte Biblioteka i Sportska dvorana u Tešnju
 • JKP „Rad“ Lukavac
  Isporuka predizoliranih cijevi
 • „MBA com“ d.o.o.
  Izvođenje radova na izgradnji poslovnog objekta MBA u Tešnju od 600 m2 sa pripadajućim građevinskim, elektro, vodovodnim i mašinskim radovima
 • JPŠ „Šume RS“ a.d. Sokolac
  Završni radovi na osposobljavanju objekta za kontejnersku proizvodnju sa pratećom infrastrukturom ( druga faza izgradnje objekta- elektro i građevinski radovi, zanatski radovi, stolarija, sanitarije i vodovodna mreža, izrada bunara, instalacija centralnog grijanja sa kotlovnicom i opremanje platoa rastilišta) za potrebe „Centra za sjemensko- rasadničku proizvodnju“ Doboj
 • Općina Lukavac
  Izvođenje radova na proširenju vrelovodne mreže LOT 3
 • Pošte Srpske
  Izgradnja kotlovnice na pelet u objektu pošte Prnjavor
 • Grad Banja Luka
  Izgradnja vrelovoda (tvrđava Kastel)
 • UNDP
  Nabavka, isporuka i ugradnja mašinske opreme na rekonstrukciji kotlovnice na NK Zvijezda Gradačac,
 • OŠ „Ivo Andrić“ Kulaši
  Nabavka i ugradnja mašinskih instalacija centralnog grijanja u OŠ „Ivo  Andrić“ Kulaši 429/15
 • Građ-Promet d.o.o. Doboj
  Izvođenje radova na elektroinstalacijama, mašinskim instalacijam i instalacijama vodovoda i kanalizacije na izgradnji Tehničko laboratorijskog centra TLC Saobraćajnog fakulteta Doboj- I faza poslovnog objekta Po+P+1 (podrumski prostor),
 • Općina Kalesija
  Izvođenje radova na poboljšanju energetske učinkovitosti gradske kotlovnice Kalesija,

Referentna lista za 2014. godinu

 • Općina Gračanica
  Nabavka i isporuka 108 toplotnih podstanica za provođenje toplifikacije grada
 • UNDP
  Izvođenje građevinskih radova na objektima za demilitarizaciju u Doboju
 • Zrnić Company
  Izrada ventilacionog sistema garažnog prostora stambeno poslovnog objekta Zrnić Company u Banja Luci

Općina Bosanska Krupa
Instalacija centralnog grijanja i kotlovnice u OŠ Jezerski

 • JP Toplana d.d. Tešanj
  Izvođenje mašinskih radova na vrelovodu i toplovodu na projektu toplifikacije Stari Grad „GRANA IX”
 • Grad Bijeljina
  Izvođenje radova na izgradnji kotlarnice i uvođenje centralnog grijanja u JU OŠ „Stevan Nemanja” u Gornjem Dragaljevcu
 • JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
  Sanacija poslovnog objekta Poslovna jedinica distribucije Kalesija II faza, za potrebe Podružnice Elektrodistribucija Tuzla
 • JU OŠ „Radoje Domanović” Odječani Gornji
  Isporuka i ugradnja čeličnog toplovodnog kotla Topling TK 400 KW
 • JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
  Isporuka, ugradnja i puštanje u rad toplotne podstanice za potrebe Podružnice Termoelektrana „Kakanj” Kakanj
 • JPS Šume RS a.d. Sokolac
  Izvođenje građevinskih građevinskih radova po projektu za dogradnju objekta za postrojenje za kontejnersku proizvodnju sa pratećom opremom u RJ Stanovi Doboj,

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite
Izgradnja stambenog objekta – kolektivno stanovanje, spratnosti Po+P+1, u Opštini Šipovo

Referentna lista za 2013. godinu

 • Grad Doboj
  Izmještanje vrelovodnog i toplovodnog priključka.
 • Eling inženjering
  Izrada elektroenergetskog priključka za stambenu zgradu u Modriči
 • JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo – Podružnica Termoelektrana Kakanj
  Izvođenje radova na sanaciji mokrih čvorova Termoelektrani Kakanj
 • Grad Doboj
  Izvođenje radova na izgradnji toplovodnog priključka za stambeno- poslovni objekat ”Dijamanti” u Doboju
 • Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj
  Izvođenje hidroinstalaterskih, keramičarskih, podopolagačkih i ostalih radova na objektu Doma Kulture u Kaknju
 • JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo – Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica 
  Izvođenje sanacije/rekonstrukci je poslovnog objekta PJD Breza ED Zenica

Referentna lista za 2012. godinu

 • Dom zdravlja Kladuša
  Rekonstrukcija instalacije centralnog grijanja objekata Doma zdravlja u Kladuši
 • Adaptacija poslovnih prostora predstavništava BH Telekoma
  Rekonstrukcija i adaptacija poslovnih prostora u Orašju, Banovićima,Janji i Lukavcu
 • Adaptacija poslovnih prostora predstavništava BH Telekoma
  Rekonstrukcija i adaptacija poslovnih prostora u Orašju, Banovićima,Janji i Lukavcu
 • Opština Doboj
  Izrada vrelovodnog priključka, i toplotne podstanice za naselje “Katedra” Doboj
 • UNI INVEST Banja Luka
  Izrada vodoinistalacija, instalacije centralnog grijanja i toplotne podstanice u Banja Luci-naselje Borik
 • BHT Telekom Tuzla
  Adaptacija poslovnog objekta ATC Paša Bunar
 • Energotehnika Doboj
  Nadogradnja stambenog objekta u ulici Anke Drakulić br.2 u Banja Luci

Referentna lista za 2011. godinu

 • MH ERS ZEDP Elektro Bijeljina
  Izgradnja objekta Poslovnice u Bratuncu.
 • Bolnica „Sveti Apostol Luka“ Doboj
  Rekonstrukcija toplovodne mreže bolnice.
 • Željeznice Republike Srpske
  Kupoprodaja i instalacija elektroenergetskog sistema sale informacionog sistema.
 • Univerzitet u Banja Luci
  Nabavka i izvođenje radova-sanacija toplovoda.
 • Opština Doboj
  Izvođenje radova na vrelovodnom priključku SPO “Katedra“ Doboj.
 • Trezor BiH Fond za povratak
  Rekonstrukcija i sanacija 14 stambenih jedinica povratnika po sistemu „ključ u ruke“.
 • Općina Centar Sarajevo
  Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji ulica na području Općine Centar Sarajevo.
 • Ministarstvo obrazovanja ZE-DO kantona
  Izgradnja kotlovnice sa razvodom u OŠ Enver Čolaković Janja.
 • Kliničko bolnički centar Banja Luka
  Izvođenje građevinsko zanatskih radova na odjeljenju dječije Hematoonkologije u Banja Luci.
 • Ministarstvo pravde RS
  Sanacija kancelarija u ZK Vlasenica.
 • Ministarstvo pravde RS
  Sanacija kancelarija u ZK Prnjavor.
 • Ministarstvo pravde RS
  Renoviranje zemljišno knjižne kancelarije Osnovnog suda u Tesliću.
 • BH Telecom d.d. Sarajevo
  Izvođenje radova na izgradnji objekta za smještaj automatske centrale u Lukavcu.

Referentna lista za 2010. godinu

 • BH Telecom d.d. Sarajevo
  Izvođenje radova na adaptaciji i tehničkoj zaštiti Telekom centra u Gračanici.
 • BH Telecom d.d. Sarajevo
  Izvođenje radova na adaptaciji, opremanju i tehničkoj zaštiti Telecom centra u Srebreniku.
 • UNDP
  Izvođenje građevinskih radova u Rz OU Mi Mes TROM bare.
 • Proda Mont
  Izvođenje građevinskih radova na Saobraćajnom fakultetu.
 • UNDP
  Izvođenje građevinskih radova.
 • Proda Mont
  Izvođenje građevinskih radova.
 • Proda Mont
  Izvođenje instalaterskih radova na Saobraćajnom fakultetu u Doboju.
 • Pošte RS a.d.
  Izvođenje radova na izgradnji objekta pošte Blatnice.
 • SPC – Usora Doboj
  Izrada instalacija centralnog grijanja u objektu SPC Usora.

.

Referentna lista za 2009. godinu

 • JZU Dom zdravlja Doboj
  Izvođenje građevisnsko-mašinskih radova.
 • Opština Doboj
  Toplifikacija naselja Usora 2.
 • Opština Kostajnica
  Ugradnja instalacija grijanja i struje u objektu Đački dom u Kostajnici.
 • Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona i Općina Usora
  Rekonstrukcija mašinsko energetskih instalacija u kotlovnici zgrade osnovne škole Ivan fra Frano Jukić u Sivši.
 • Opština Doboj
  Toplovodni priključak za SPO Citadela.
 • Bolnica Sveti Apostol Luka Doboj
  Sanacija grijanja.
 • Bolnica Sveti Apostol Luka Doboj
  Građevinski radovi.
 • Kantonalna bolnica Zenica
  Rekonstrukcija postojeće hidrantske mreže.
 • Pošte RS a.d.
  Adaptacija šalter sale u objektu Pošte 76316.
 • Pošte RS a.d.
  Izvođenje radova na klimatizaciji, ventilaciji i grijanju u objekta Poštanskog centra Bijeljina.
 • Opština Doboj
  Izrada toplovodnog priključka za SPO Ćirilica.
 • Ministarstvo odbrane BiH
  Sanacija grijanja KTB bloka u kasarni Kozara u Banjoj Luci.
 • Opština Doboj
  Izrada niskonaponskog priključka za objekte Progres 1 i Progres 2.
 • Ministarstvo odbrane BiH
  Sanacija i rekonstrukcija objekta O-63 u kasarni Kozara u Banjaluci.
 • Opština Doboj
  Toplifikacija naselja Usora 2.
 • Univerzitet u Banja Luci
  Zatvaranje smještajnog prostora rezorvoara za tečno gorivo.
 • Opština Doboj
  Izrada kanalizacije u MZ Miljkovac Doboj.
 • Unis a.d. Derventa
  Izrada gromobranske instalacije.
 • Regionalni muzej u Doboju
  Nabavka i ugradnja rasvjetnih tijela i rasvjetne opreme.
 • Univerzitet u Banjaluci
  Nabavka, doprema i ugradnja ekspanzione posude i ugradnja kontrolera.
 • Univerzitet u Banjaluci
  Isporuka i montaža opreme za zagrijavanja staklenika na poljoprivrednom fakultetu.

Referentna lista za 2008. godinu

 • Ceste Mostovi Asfalt d.o.o. Modriča
  Izrada instalacija vanjskog vodovoda i hidrantske mreže.
 • Ceste Mostovi Asfalt d.o.o. Modriča
  Izrada elektro, telefefonskih i gromobranskih instalacija.