Radni tim Energotehnika d.o.o.

DSC_0408

Perica Gojković

Direktor

Tel: +387 (0) 66 902 231
Fax:+387 (0) 53 200 421
E-mail: direktor@energotehnika.ba

DSC_0404

Bojana Ristić

Pomoćnik direktora

mob: +387 (0) 65 214 761
Tel:    +387 (0) 53 208 471
E-mail: energotehnikado@teol.net
E-mail: komercijala@energotehnika.ba

Rukovodilac Službe za pravne i opšte poslove        Gojković Slaven,diplpravnik

Slaven Gojković

Pravni sektor

mob: +387 (0) 65 219 628
Tel:    +387 (0) 53 200 422
E-mail: pravnasluzba@energotehnika.ba

Vesna Ristić Rukovodilac službe za finansije

Vesna Ristić

Finansije

mob: +387 (0) 66 902 245
Tel:    +387 (0) 53 208 472
E-mail: finansije@energotehnika.ba

 

Biljana Stević, dipl.inž.saob. Rukovodilac službe za marketing i komercijalne poslove

Biljana Stević

Rukovodilac komercijale

Mob: +387 (0) 66 905 285
Tel:    +387 (0) 53 208 471
E-mail: energotehnikado@teol.net
E-mail: komercijala@energotehnika.ba

Vesna Tomić, dipl. inž.znr Rukovodilac službe ekologije, znr i zop

Vesna Tomić

Ekologija i zastita na radu

mob: +387 (0) 66 902 236
Tel:    +387 (0) 53 200 421
E-mail: ekologija@energotehnika.ba

Radni tim Energotehnika d.o.o.