Politika i ciljevi kvaliteta

ENERGOTEHNIKA d.o.o. je registrovana 1999. godine kao preduzeće za projektovanje i izvođenje mašinskih i elektro instalacija. Na samom početku preduzeće je zapošljavalo svega 5 radnika u iznajmljenom poslovnom prostoru od 30 m 2 u ulici Kralja Tvrtka. 2006 godine proširujemo svoje djelatnosti i selimo se na novu lokaciju u ulici Nikole Tesle broj 6 (naselje Usora), gdje se i danas nalazimo.

U toku 2008 godine ENERGOTEHNIKA postaje prva i do dana današnjeg jedina fabrika predizolovanih cijevi u Bosni i Hercegovini. Proširenje kapaciteta i kupovina novih radnih mašina, kao i povećanje broja radnika zahtijevalo je dodatni prostor, te započinjemo izgradnju sadašnje upravne zgrade a nakon toga nove poslovne hale.

ENERGOTEHNIKA d.o.o. se danas prostire na oko 2500 m2 i zapošljava 61 radnika. Već dugi niz godina posjedujemo certifikat za proizvodnju EN ISO 9001:2008 kao i certifikat za predizolovane cijevi i armaturu SRPS EN 253:2015.

Firma je od 2014 godine počela sa proizvodnjom i ugradnjom paketnih toplotnih podstanica, a takođe nudimo projektovanje i izvođenje svih vrsta radova (mašinskih, elektro, vodovodnih i kanalizacionih, građevinskih…).

U okviru naših djelatnosti nudimo i usluge iz oblasti ekologije i zaštite na radu. U poslednjih 17 godina smo izveli veliki broj radova. Za to vrijeme urađeno je više stotina arhitektonskih, konstruktivnih, mašinskih, elektro i tehnoloških projekata, ekoloških studija, elaborata protivpožarne zaštite i zaštite na radu, a izvedene su brojne mašinske i elektro instalacije i mjerenja te urađeni ispitni protokoli i izdate upotrebne dozvole za mašine i uređaje.

Naš osnovni cilj je ispuniti očekivanja kupaca i poslovnih partnera, te uspostaviti sa njima dugogodišnju saradnju i dobre poslovne odnose. Ciljevi koje želimo postići u narednom periodu su specijalizacija i proširenje na inostrana tržišta, te dodatno osposobljavanje naših kadrova za vođenje i proširenje poslovanja preduzeća. Naša vizija je da budemo sinonim za kompaniju koja stalno postavlja više standarde.

Menadžment

Direktor: Dr Perica Gojković, dipl.inž. mašinstva

Zamjenik direktora: Gojković Branislava

Pomoćnik direktora za marketing i komercijalne poslove: Bojana Ristić dipl. inž. saob. -master

Rukovodilac Službe za pravne i opšte poslove: Gojković Slaven, dipl.pravnik

Rukovodilac Sektora za ekologiju i zaštitu na radu: Tomić Vesna, dipl.inž.znr

Rukovodilac Službe za marketing i komercijalne poslove: Aleksandar Božić građ. tehničar

Rukovodilac Službe za finansijsko računovodstvene poslove: Ristić Vesna

Kadrovi i oprema

KADROVI

Inženjeri tehničkog profila – građevinski, elektro, mašinski, arhitekte, biolozi, tehnolozi, inženjer zaštite na radu, inženjer hemije, inženjer fizike kao i savremena, profesionalna oprema iz oblasti zaštite čovјekove okoline, zaštite na radu i oprema za tehnička mjerenja i ispitivanja su osnovni preduslov za kvalitet u obavljanju poslova.

Rezultati i reference ostvarene u prethodnom periodu jasno govore o kvalifikovanosti i profesionalnom odnosu preduzeća prema izvršenju svih poslova u sklopu registrovanih djelatnosti.

OPREMA

Pored opreme za proizvodnju preduzeće posjeduje i mobilnu opremu i mehanizaciju i građevinske mašine i transportna sredstva za izvođenje svih vrsta instalaterskih radova:

  • uvođenje daljinskog grijanja
  • izvođenje instalacija centralnog grijanja
  • izvođenje instalaterskih radova na klimatizaciji i ventilaciji
  • izvođenje radova na čeličnim konstrukcijama
  • bravarski radovi
  • vodovodne instalacije
  • kanalizacione instalacije
  • elektro instalacije
  • telefonske instalacije

Za izvođenje predmetnih radova preduzeće raspolaže sa savremenim alatom i opremom odnosno građevinskim mašinama.

U oblasti ekologije preduzeće raspolaže sa opremom za labaratorijska ispitivanja i mjerenja u vidu poluautomatskih ili automatskih stanica, instrumenata za mjerenje buke, osvjetljenja i drugih parametara kada je u pitanju ispitivanje kvaliteta vode, vazduha i zemljišta odnosno mikrouslova na radnom mjestu.

Istorijat

septembar 2009.
Završetak izgradnje novog poslovnog objekta Energotehnike.

avgust 2009.
Proširivanje kapaciteta i nabavka dodatne opreme za proizvodnju predizolovanih cijevi i armature.

januar 2009.
Dobijanje certifikata ISO 9001.

jul 2008.
Početak proizvodnje predizolovanih cijevi i fitinga.

oktobar 2006.
Preduzeće se orjentiše na pružanje proizvodnih usluga i u tom pogledu investira u kupovinu zemljišta i poslovne hale.

mart 2006.
Nova organizacija, novi mendžment i proširenje djelatnosti preduzeća.

13.10.2005.
Preduzeće preregistrovano u ”Energotehnika” preduzeće za građenje, proizvodnju, projektovanje, tehnička ispitivanja i ekologiju, d.o.o. Doboj

8.11.1999.
Registrovano preduzeće ”Energotehnika” preduzeće za injženjering, projektovanje, proizvodnju i izvođenje energetskih postrojenja, d.o.o. Doboj