Predizolovana cijev E+

klasa izolacije 102-01-predizolovana-cijev-e-p-mala

Predizolovane cijevi se izrađuju prema EN 253.

Unutrašnja cijev je od čelika bez šava ili sa šavom prema sledećim standardima:

Zaštitna cijev je od polietilena visoke gustine PE-HD:

 • kvalitet cijevi je prema DIN 8075
 • dimenzije i debljina zida prema EN 253.

Sistem za detekciju vlage (alarmni sistem) ima dvije bakarne žice koje su zalivene u izolaciju predizolovanih cijevi.

Narudžba (primjer): Cijev PE 1 DN50 6m.

Predizolovana cijev E++

klasa izolacije 202-02-predizolovana-cijev-e-pp-mala

Predizolovane cijevi se izrađuju prema JUS EN 253.

Unutrašnja cijev je od čelika bez šava ili sa šavom prema sledećim standardima:

Zaštitna cijev je od polietilena visoke gustine PE-HD:

 • kvalitet cijevi je prema DIN 8075
 • dimenzije i debljina zida prema EN 253.

Sistem za detekciju vlage (alarmni sistem) ima dvije bakarne žice koje su zalivene u izolaciju predizolovanih cijevi.

Narudžba (primjer): Cijev PE 2 DN50 6m.

Predizolovana cijev E+++

klasa izolacije 302-03-predizolovana-cijev-e-ppp-mala

Predizolovane cijevi se izrađuju prema EN 253.

Unutrašnja cijev je od čelika bez šava ili sa šavom prema sledećim standardima:

Zaštitna cijev je od polietilena visoke gustine PE-HD:

 • kvalitet cijevi je prema DIN 8075
 • dimenzije i debljina zida prema JUS EN 253.

Sistem za detekciju vlage (alarmni sistem) ima dvije bakarne žice koje su zalivene u izolaciju predizolovanih cijevi.

Narudžba (primjer): Cijev PE 3 DN65 6m.

Predizolovana cijev – dvojna

klasa izolacije 1 i 2

 

03-predizolovana-cijev-dvojna-mala

Predizolovane dvojne cijevi se izrađuju prema standardu EN 15698-1.

Unutrašnja cijev je od čelika bez šava ili sa šavom prema sledećim standardima:

Zaštitna cijev je od polietilena visoke gustine PE-HD:

 • kvalitet cijevi je prema DIN 8075
 • dimenzije i debljina zida prema EN 253

Sistem za detekciju vlage (alarmni sistem) ima dvije bakarne žice koje su zalivene u izolaciju predizolovanih cijevi.

Koristi se za beskanalnu distribuciju toplote i rashladnih cijevi.

Narudžba (primjer): Cijev PD 1 DN2x50 6m.

.

Predizolovana cijev – spiro obloga

klasa izolacije 1

04-01-predizolovana-cijev-spiro-obloga-ki1-mala

Predizolovane cijevi sa spiro oblogom od preklapanog pocinčanog lima prema DIN 24145 sa spoljnim falcom.

Unutrašnja cijev je od čelika bez šava ili sa šavom prema sledećim standardima:

Zaštitna cijev je od preklapanog pocinčanog čeličnog lima – spiro obloga.

Sistem za detekciju vlage (alarmni sistem) ima dvije bakarne žice koje su zalivene u izolaciju predizolovanih cijevi.

Koristi se za beskanalnu distribuciju toplote i rashladnih cijevi.

Narudžba (primjer): Cijev PS 1 DN100 6m.

Predizolovana cijev – spiro obloga

klasa izolacije 204-02-predizolovana-cijev-spiro-obloga-ki2-mala

Predizolovane cijevi sa spiro oblogom od preklapanog pocinčanog lima prema DIN 24145 sa spoljnim falcom.

Unutrašnja cijev je od čelika bez šava ili sa šavom prema sledećim standardima:

Zaštitna cijev je od preklapanog pocinčanog čeličnog lima – spiro obloga.

Sistem za detekciju vlage (alarmni sistem) ima dvije bakarne žice koje su zalivene u izolaciju predizolovanih cijevi.

Koristi se za beskanalnu distribuciju toplote i rashladnih cijevi.

Narudžba (primjer): Cijev PS 2 DN80 6m.

.

Predizolovana cijev – spiro obloga

klasa izolacije 304-03-predizolovana-cijev-spiro-obloga-ki3-velika

Predizolovane cijevi sa spiro oblogom od preklapanog pocinčanog lima prema DIN 24145 sa spoljnim falcom.

Unutrašnja cijev je od čelika bez šava ili sa šavom prema sledećim standardima:

Zaštitna cijev je od preklapanog pocinčanog čeličnog lima – spiro obloga.

Sistem za detekciju vlage (alarmni sistem) ima dvije bakarne žice koje su zalivene u izolaciju predizolovanih cijevi.

Koristi se za beskanalnu distribuciju toplote i rashladnih cijevi.

Narudžba (primjer): Cijev PS 3 DN65 6m.

[ess_grid alias=”gallerija”]

Predizolovana cijev za ostale fluide i gasove

Pocinčana cijev

 

05-01-predizolovana-cijev-zofig-pocincana-velikaPredizolovane cijevi se izrađuju prema JUS EN 253.

Unutrašnja cijev je od čelika POCINČANA prema sledećim standardima:

Zaštitna cijev je od polietilena visoke gustine PE-HD:

 • kvalitet cijevi je prema DIN 8075
 • dimenzije i debljina zida prema JUS EN 253

Sistem za detekciju vlage (alarmni sistem) ima dvije bakarne žice koje su zalivene u izolaciju predizolovanih cijevi.

Koristi se za beskanalnu distribuciju sanitarne vode i drugih fluida do NP25, a za vazduh i gasova do NP10.

Narudžba (primjer): Cijev pocinčana PF 2 DN65 6m.

Bakarna cijev

 

05-02-predizolovana-cijev-zofig-bakarna-velikaPredizolovane cijevi se izrađuju prema JUS EN 253.

Unutrašnja cijev je bakarna prema sledećim standardima:

Zaštitna cijev je od polietilena visoke gustine PE-HD

 • kvalitet cijevi je prema DIN 8075
 • dimenzije i debljina zida prema JUS EN 253

Sistem za detekciju vlage (alarmni sistem) ima dvije bakarne žice koje su zalivene u izolaciju predizolovanih cijevi.

Koristi se za beskanalnu distribuciju sanitarne vode i drugih fluida do NP25, a za vazduh i gasove do NP10.

Narudžba (primjer): Cijev bakarna PF 2 DN65 6m.

Plastična PP-R cijev

05-03-predizolovana-cijev-zofig-plasticna-malaPredizolovane cijevi se izrađuju prema JUS EN 253.

Unutrašnja cijev je plastična SDR 11 PP-R prema sledećim standardima:

Zaštitna cijev je od polietilena visoke gustine PE-HD:

 • kvalitet cijevi je prema DIN 8075
 • dimenzije i debljina zida prema JUS EN 253.

Sistem za detekciju vlage (alarmni sistem) ima dvije bakarne žice koje su zalivene u izolaciju predizolovanih cijevi.

Koristi se za bezkanalnu distribuciju sanitarne vode i drugih fluida do NP25, a za vazduh i gasova do NP10.

Narudžba (primjer): Cijev plastična PF 2 DN65 6m.

Napomena: unutrašnja plastična cijev se može ugraditi bilo koja, po zahtjevu.