Projektovanje

,,Energotehnika“ d.o.o. se bavi projektovanjem iz oblasti:

Mašinskih instalacija

– grijanje

– hlađenje

– klimatizacija

– ventilacija

– daljinsko grijanje i sl.

Elektroinstalacija

– mjerenje električnih i gromobranskih instalacija i izdavanje stručnih nalaza

Energetskih objekata

Tehnoloških projekata ( za sve vrste proizvodnje i usluga)

I drugih vrsta projekata po narudžbi

Ekologija

U okviru djelatnosti na zaštiti čovjekove okoline „Energotehnika” se specijalizovala za obavljanje aktivnosti na izradi raznih studija i planova u ovoj oblasti. Preduzeće raspolaže sa opremom za ispitivanje vazduha, vode i zemljišta.

Tako preduzeće u okviru svoje djelatnosti može da radi:

 • Plan aktivnosti sa mjerama i rokovima za postepeno smanjenje emisija odnosno zagađenja i za usaglašanje sa najbolje raspoloživom tehnikom,
 • Plan upravljanja i plan prilagođavanja otpada,
 • Dokaze uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole,
 • Ispitivanje vazduha,
 • Ispitivanje zemljišta,
 • Ispitivanje vode,
 • Laboratorijska ispitivanja određenih materijala.

Mjerenja i tehnička ispitivanja

Tehnička ispitivanja:

 • gromobranskih instalacija,
 • elektroinstalacije,
 • mikroklime u pogonima,
 • atestiranje uređaja i opreme.

Preduzeće raspolaže sa potrebnom opremom za mjerenja i ispitivanja i nakon završenih ispitivanja izdaje sertifikate – ateste. Atesti imaju ograničen vijek važenja u skladu sa zakonskim propisima iz ove oblasti.

Zaštite na radu

Zaštita na radu i zaštita od požara i obrazovanje kandidata iz tih oblasti

U okviru djelatnosti zaštite na radu i zaštite od požara „Energotehnika” je opremljena i specijalizovana za sledeće aktivnosti:

 • Elaborati zaštite na radu i zaštite od požara,sub-banners-alarms
 • Plan zaštite na radu i zaštite od požara za privredne institucije,
 • Obrazovanje radnika iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara,
 • Pregled mašina, uređaja, elektroinstalacija i gromobranskih instalacija i izdavanje atesta,
 • Pregled i izdavanje nalaza za mikroklimu na radnom mjestu,
 • Procjena rizika na radnom mjestu,
 • Opremanje objekata sa opremom za protivpožarnu zaštitu,
 • Pregled i ispitivanja opreme i uređaja protivpožarne zaštite.