Mjerenja i tehnička ispitivanja

Tehnička ispitivanja:

  • gromobranskih instalacija,
  • elektroinstalacije,
  • mikroklime u pogonima,
  • atestiranje uređaja i opreme.

Preduzeće raspolaže sa potrebnom opremom za mjerenja i ispitivanja i nakon završenih ispitivanja izdaje sertifikate – ateste. Atesti imaju ograničen vijek važenja u skladu sa zakonskim propisima iz ove oblasti.