Ekologija

U okviru djelatnosti na zaštiti čovjekove okoline „Energotehnika” se specijalizovala za obavljanje aktivnosti na izradi raznih studija i planova u ovoj oblasti. Preduzeće raspolaže sa opremom za ispitivanje vazduha, vode i zemljišta.

Tako preduzeće u okviru svoje djelatnosti može da radi:

  • Plan aktivnosti sa mjerama i rokovima za postepeno smanjenje emisija odnosno zagađenja i za usaglašanje sa najbolje raspoloživom tehnikom,
  • Plan upravljanja i plan prilagođavanja otpada,
  • Dokaze uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole,
  • Ispitivanje vazduha,
  • Ispitivanje zemljišta,
  • Ispitivanje vode,
  • Laboratorijska ispitivanja određenih materijala.