Projektovanje

Preduzeće vrši izradu raznih vrsta projekata:

 • Stambenih objekata
 • Vikend objekata
 • Poslovnih objekata
 • Stambeno-poslovnih objekata
 • Proizvodnih hala
 • Objekata infrastrukture
 • Elektroinstalacija
 • Mašinskih instalacija (grijanje, hlađenje, klimatizacija, ventilacija, daljinsko grijanje i sl.)
 • Energetskih objekata
 • Tehnoloških projekata (za sve vrste proizvodnje i usluga)
 • Hidroinstalacija
 • Puteva, saobraćajne infrastrukture i vanjskog uređenja
 • Regulacionih planova
 • i drugih vrsta projekata po narudžbi